OK
Aktualności
AKTUALNOŚCI
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu
Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy....
Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł" w Orli zawiadamia
Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Orzeł"
Faza księżyca
Pogoda
owiedziło nas: 000272866 osób
Aktualnie gości na stronie: 2
Twoje IP: 3.92.91.54
AKTUALNOŚCI

Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy....
data publikacji: 2024-05-16 09:27:56
Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Orzeł"
data publikacji: 2023-04-29 10:31:22
W związku z wejściem  w życie postanowień ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie...
data publikacji: 2022-11-13 16:36:58
Zachęcamy do podpisania petycji #SignForHunting i jak najszerszego jej udostępniania
data publikacji: 2022-08-30 13:29:38
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO „ORZEŁ"
data publikacji: 2022-03-14 08:45:46
Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku informuje, że zgodnie z Uchwałą
data publikacji: 2021-11-16 06:44:52

Wniosek o nadanie uprawnień w systemie informatycznym „SYSTEM KŁ” EKEP

data publikacji: 2021-11-15 12:54:56
Zarząd Koła Łowieckiego „ORZEŁ" w Orli zawiadamia wszystkich członków naszego koła że w dniu  05 12 2021r o godz. 9.00..
data publikacji: 2021-11-11 18:49:08
Informacja. Zarząd Koła na posiedzeniu w dniu ...
data publikacji: 2021-08-05 09:04:36
informujemy, że ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków odbędzie się...
data publikacji: 2021-06-20 15:29:52
 uprzejmie informuję, że Decyzją nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów...
data publikacji: 2021-05-19 20:11:57
Zarząd Koła Łowieckiego "ORZEŁ" w Orli zwraca się ...
data publikacji: 2021-03-22 09:38:28
Informacja dot. informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o przypadkach znalezienia padłych ptaków.

data publikacji: 2020-12-22 12:14:20
 

– stanowisko PZŁ

data publikacji: 2020-12-16 12:08:25
Doodwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy zdnia 24 lipca 2015 r.....
data publikacji: 2020-10-28 18:07:07
informujemy iż w zakładce terminy polowań zamiesiliśmy aktualny plan polowań w sezonie łowieckim 2020/2021
data publikacji: 2020-10-27 18:13:38
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 317/2020 z dnia 22.09.2020r...
data publikacji: 2020-10-22 18:30:03
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 317/2020 z dnia 22.09.2020r...
data publikacji: 2020-10-22 18:30:03
 

Nowe obostrzenia już od soboty!

data publikacji: 2020-10-19 19:06:03
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Białymstoku oraz Komisje Kultury i Promocji łowiectwa zapraszają...
data publikacji: 2020-08-29 10:04:18
w sprawie nakazania odstrzału sanitarnego dzików na obszarze województwa podlaskiego
data publikacji: 2020-08-25 09:51:00
Informujemy, że w dniu 09 05 2020r do naszego koła został przyjęty kol. Tymosiak Karol
data publikacji: 2020-06-22 09:37:45
Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie ...
data publikacji: 2020-04-18 08:55:23
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 w sprawie nakazów zakazów ...
data publikacji: 2020-04-11 09:09:20
Zarząd Okręgowy PZŁ wBiałymstoku w załączeniu przesyła Pismo Wojewody podlaskiego dotyczące zakazupolowań oraz wyjaśnienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczące polowań wstrefie przygranicznej.
data publikacji: 2020-03-25 09:04:07
W sprawie określenia terminów zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych w woj. podlaskim
data publikacji: 2020-03-21 12:38:18
Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku informuje, że opiniowanie rocznych planów łowieckich odbędzie się wg.


data publikacji: 2020-03-21 12:26:52
 Na polecenie Zarządu Głównego PZŁ w załączeniu przesyłamy ....
data publikacji: 2020-03-21 12:10:32
 1. Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku informuje, że opiniowanie rocznych planów łowieckich odbędzie się wg. następującego harmonogramu:

 - koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie powiatu siemiatyckiego – 16 marca 2020 r. od godz. 10.00


 - koła łowieckie, dzierżawiące obwody łowieckie na terenie powiatu białostockiego i monieckiego – 17 marca 2020 r. od godz. 10.00 - jednocześnie w siedzibie ZO PZŁ plany będą  opiniowane przez przedstawicieli izby rolniczej z w/w powiatów (białostockiego i monieckiego)


 - koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie powiatu sokólskiego – 18 marca 2020 r. od godz. 10.00

 - koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie powiatu bielskiego i hajnowskiego – 19 marca 2020 r. od godz. 10.00


  W celu sporządzenia zestawienia RPŁ jeszcze przed jego zatwierdzeniem przez właściwego nadleśniczego, prosimy o dostarczenie planów w min. dwóch kopiach – jedna zostanie w ZO PZŁ. Po zatwierdzeniu planu, prosimy koła o przesłanie kopii zatwierdzonego planu do ZO PZŁ   w Białymstoku.

 

2. Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków odbędzie się 7 kwietnia 2020 r. od godz. 9.00 w siedzibie ZO PZŁ w Białymstoku oraz 8 kwietnia 2020 r. od godz.10.00 w siedzibie Nadleśnictwa Bielsk Podlaski. Prosimy o przesyłanie arkuszy prawidłowości odstrzału do dnia 23 marca 2020 r.

Szczegółowy harmonogram pracy komisji zostanie przesłane w terminie późniejszym.


  3. W załączeniu przesyłamy uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie określenia terminów zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych w województwie podlaskim.Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór


Dariusz Krasowski

Łowczy Okręgowy

data publikacji: 2020-03-10 12:21:00

 Poniżej znajdą Państwo obowiązujące akty prawne...

data publikacji: 2020-02-27 11:33:03
w sprawie nakazania odstrzału sanitarnego dzików na obszarze województwa podlaskiego...
data publikacji: 2020-02-18 18:08:22

Kontakty Lekarz Wet. Bielsk Podlaski ....
data publikacji: 2019-12-12 18:10:34
Nastąpiła zmiana terminu oceny prawidłowości odstrzału rogaczy w  Bielsku Podlaskim...
data publikacji: 2019-11-30 19:44:11
Nastąpiła zmiana terminu oceny prawidłowości odstrzału rogaczy w  Bielsku Podlaskim...
data publikacji: 2019-11-30 19:44:11

Informujemy, że ocena prawidłowości odstrzału rogaczy odbędzie się w dniu...

data publikacji: 2019-11-19 11:16:36
Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz...
data publikacji: 2019-11-18 11:33:40
Zarząd Koła Łowieckiego "ORZEŁ" w Orli zawiadamia...
data publikacji: 2019-07-01 14:04:47
Przystrzelanie broni odbędzie się w dniu 30.06.2019 od godziny 8.00 do 10.00...
data publikacji: 2019-06-23 11:47:13
 Walne Zgromadzenie członków koła łowieckiego Orzeł w Orli odbędzie się.....
data publikacji: 2019-06-05 16:53:54
Walne Zgromadzenie członków koła łowieckiego Orzeł w Orli odbędzie się.....
data publikacji: 2019-04-27 11:28:44
 W dniu 16.03.2019 o godzinie 9 organizujemy prace porządkowe
data publikacji: 2019-03-13 18:57:16
Projekt przyjęty przez Naczelną Radę Łowiecką
data publikacji: 2019-02-03 11:00:10
Zmienił się numer konta bankowego naszego koła .....
data publikacji: 2018-10-15 13:02:07
Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 05.09.2017 r. składka członkowska na PZŁ .....

data publikacji: 2018-10-15 12:50:31
Zarząd Koła Łowieckiego "Orzeł" w Orli zawiadamia, iż w dniu 03.11.2018  o godzinie .....
data publikacji: 2018-10-15 12:40:55
data publikacji: 2018-05-29 18:17:29
Z żalem zawiadamiamy o śmierci Jerzego Romaniuka
data publikacji: 2018-05-08 12:26:04
Walne Zgromadzenie członków koła łowieckiego 2017 "Orzeł" w Orli odbędzie się 
data publikacji: 2017-04-18 21:10:57
Zmiana Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krywiatycze 05.11.2016 godz. 9.00 świetlica wiejska
data publikacji: 2016-11-02 19:05:49
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Koła Łowieckiego "ORZEŁ" w Orli...
data publikacji: 2016-10-21 17:20:35
Zarząd Koła Łowieckiego "Orzeł" w Orli zawiadamia, iż w dniu 29.05.2016 o godzinie 9.00 
data publikacji: 2016-05-22 17:33:49

W związku z planowaną wymianą w 2016 roku legitymacji członkowskich PZŁ 

data publikacji: 2015-12-03 08:36:09
Rozpoczęcie sezonu polowań zbiorowych 2015
data publikacji: 2015-11-05 19:28:57
Zarząd Koła Łowieckiego "ORZEŁ" w Orli zawiadamia
data publikacji: 2015-04-30 11:53:24
Projekt nowego rozporządzenia w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne
data publikacji: 2014-12-23 15:19:45
ZARZĄDZENIE - PILNE
data publikacji: 2014-11-30 10:39:02
Uchwałą nr 52/2014 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 24.04.2014 r w sprawie
data publikacji: 2014-11-11 12:20:07
Spotkanie Hubertowskie 2014 odbędzie się w.....
data publikacji: 2014-10-29 11:39:25
W dniu 28.09.2014 r. o godzinie 9.00 w świetlicy w Krywiatyczach odbędzie się...
data publikacji: 2014-09-15 09:53:11
Wyznaczono nowy termin Walnego Zgromadzenia
data publikacji: 2014-05-18 09:54:30
Przystrzelanie broni odbędzie się w dniu 16.05.2014...
data publikacji: 2014-04-27 09:12:36
Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego "Orzeł" w Orli zmiana terminu
data publikacji: 2014-04-07 18:40:17
50 lecie koła...
data publikacji: 2014-03-24 20:03:22
W dniach 15-16.02.2014  o godzinie 7.00 odbędzie się...
data publikacji: 2014-02-04 19:22:11
Skrzynka email w domenie orzelorla.pl.....
data publikacji: 2013-11-21 11:26:32
Harmonogram prac komisji oceny prawidłowości odstrzału rogaczy Komisja nr 2 Nadleśnictwo Bielsk Podlaski
data publikacji: 2013-11-14 18:21:24
W dniu 09.11.2013 r. rozpoczęto sezon polowań zbiorowych
data publikacji: 2013-11-10 08:28:42
W dniu 20.11.2013 o godzinie 10.50 odbędzie się....
data publikacji: 2013-10-28 18:50:36
Hubertus 2013 w Kole Łowieckim "Orzeł" w Orli odbędzie się...
data publikacji: 2013-10-28 18:27:52

W naszym serwisie stworzyliśmy nową zakładkę "Polowania filmy"....

data publikacji: 2013-09-08 13:11:42
Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku informuje...
data publikacji: 2013-09-06 16:33:29
KOMUNIKAT : Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku informuje, że od dnia 30.08.2013 r. od godziny 20,00 uruchomiony zostanie skup dzików w Punkcie Skupu PPM w Białymstoku ul. Dojnowska 61/1. 
data publikacji: 2013-09-03 09:13:45
Dodano nową  zakładką w folderze galeria - Archiwum fotograficzne kolegów myśliwych. 

data publikacji: 2013-06-30 14:07:32
Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 26.05.2013 o godzinie 9.00  
data publikacji: 2013-05-19 15:50:41
  Zawiadamiamy przestrzelanie broni  odbędzie się w dniu 19.05.2013 r w Kleszczelach od godz 8.00 do 10.00
data publikacji: 2013-05-05 10:23:54
     Z głębokim żalem zawiadamiamy, że do Krainy Wiecznych Łowów odszedł nasz wspaniały kolega i przyjaciel ROMAN OSTAPOWICZ  jeden z założycieli Naszego Koła.
Był prawym i sumiennym myśliwym z którego braliśmy przykład. 
data publikacji: 2013-05-05 10:09:06
   

W dniach 16 - 17.02.2013 o godzinie 7.00 w Nadleśnictwie Żednia odbędzie się liczenie populacji łosia....

data publikacji: 2013-02-13 07:36:30
Właśnie oddaliśmy do Państwa dyspozycji nasz nowy serwis internetowy. Mamy nadzieję, że rozwiązania funkcjonalne, szata graficzna oraz...
data publikacji: 2013-01-02 15:45:12
W rubryce "aktualności" będziemy Państwa na bieżąco informowali o aktualnych wydarzeniach związanych z naszym kołem łowieckim. 
Zapraszamy !  
data publikacji: 2013-01-02 15:42:57