OK
Aktualności
AKTUALNOŚCI
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu
Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy....
Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł" w Orli zawiadamia
Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Orzeł"
Faza księżyca
Pogoda
owiedziło nas: 000271605 osób
Aktualnie gości na stronie: 4
Twoje IP: 3.236.143.154
Aktualne testy na myśliwego Test B

1. Etyka łowiecka to:

przepisy określone ustawą łowiecką

niepisany kodeks moralny myśliwego

zbiór zasad uchwalonych przez walny zjazd delegatów

przepisy wynikające ze statutu koła

2. Chrzest myśliwski to:

ceremonia przyjęcia do koła łowieckiego

udział w pierwszym polowaniu zbiorowym

nie zamierzona kąpiel w czasie polowania na kaczki

oznaczenia myśliwego farbą pierwszej zdobyczy

3. Pokot po każdym polowaniu zbiorowym urządza się:

o ile jest odnośna uchwała koła

gdy zażądają tego uczestnicy polowania

tylko w przypadku dokładnych wyników polowania

gdyż jest obowiązek organizacyjny

4. Złom może być wręczany w postaci gałązki:

każdej rośliny typowej dla miejsca polowania

tylko gałązki jodły

tylko gałązki drzewa iglastego

tylko gałązki drzewa liściastego

5. Co to jest stójka? To wrodzona cecha:

płochaczy

terierów

wyżłów

jamników

6. Klangor to głos wydawany przez lecące ptaki:

dzikie gęsi

łabędzie

gawrony

żurawie

7. Norowce to:

polskie rasy psów gończych

zdziczałe psy zamieszkujące nory

grupa psów posiadająca cechy umożliwiające prace pod ziemią np. jamniki teriery

psy myśliwskie pracujące na Ciepłych tropach

8. Czy podczas szkolenia młodego psa na tropach sztucznie spakowanych ma znaczenie kierunek wiatru?

ma znaczenie kierunek wiatru – pies musi iść po tropie pod wiatr aby z daleka wyczuwał zwierzynę znajdującą się na końcu tropu

nie ma żadnego znaczenia

pies pracujący w polu np. wyżeł musi pracować z wiatrem

najlepszy jest wiatr boczny

9. Największe szkody w gospodarce leśnej powodują:

jelenie

dziki

lisy

zające

10. Zwierzyna pozyskana zgodnie z prawem łowieckim w wydzierżawionym obwodzie łowieckim stanowi własność:

wydzierżawiającego obwód

dzierżawcy obwodu

skarbu państwa

myśliwego, który pozyskał zwierzynę

11. Podstawą gospodarki łowieckiej w dzierżawionym obwodzie łowieckim jest roczny plan łowiecki. Kto zatwierdza ten plan?

zarząd okręgowy PZŁ

urząd Wojewódzki

nadleśnictwo

regionalna dyrekcja

12. Z egzaminu na kandydatów do PZŁ są zwolnieni:

zwolnieni są pracownicy biur zarządów okręgowych i Zarządu Głównego PZŁ

zwolnieni są absolwenci wyższych szkół rolniczych

zwolnione są osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie leśne i zatrudnieni w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i jednostek jej podległych

z egzaminu na kandydatów do PZŁ nikt nie jest zwolniony

13. Lizawki służą do:

podawaniu soli celem dostarczenia mikroelementów

granulatów i kiszonek

liściarki

karmy treściwej

14. Znajomość stanu liczebnego pogłowia zwierzyny niezbędnej do właściwego prowadzenia gospodarki prowadzenia liczebności zajęcy służy metoda:

tropienia

taksacji pasowej

pędzenia

odłowów

15. Racjonalny kierunek gospodarki łowieckiej to:

poprawa naturalnych warunków żerowych pozyskanie zwierzyny na poziomie rocznego przyrostu naturalnego regulacja struktury

zwiększenie pozyskania osobników starych i koncentracja dokarmiania

zwiększenia pozyskania samców, oszczędzanie samic i całoroczne dokarmianie

zaniechanie dokarmiania wiśtawką i zwiększony odstrzał zwierzyny w średnim wieku

16. Obwody łowieckie dzielą się na:

prywatne i stanowiące własność gminy

państwowe i odłogi wspólne

polne i leśne stanowiące

stanowiące własność gminy

17. Obwody łowieckie wydzierżawia się na okres nie krótszy niż:

5-10 lat

5 lat

1 rok

25 lat

18. Rejestracji broni dokonuje właściwy organ policji na podstawie:

dowodu nabycia

pozwolenia na zakup

fotografii broni

stanu technicznego

19. Kto powołuje państwową straż łowiecką:

okręgowa rada łowiecka

dyrektor regionalnej dyrekcji

wojewoda

starosta

20. Skreślenie członka z listy członków koła dokonuje:

zarząd okręgowy koła

walne zgromadzenie

okręgowa rada łowiecka

prezes zarządu

21. Jakie są podstawowe akty prawne dotyczące łowiectwa:

ustawa

prawo łowieckie

statut

22. Najwyższym organem naszej organizacji jest:

naczelna rada łowiecka

zarząd główny PZŁ

krajowy zjazd delegatów

okręgowa rada

23. W którym niżej stwierdzeniu jest błąd:

członkowie naczelnej rady łowieckiej wybierani są na zjazdach okręgowych i zjeździe krajowym

Naczelna rada łowiecka wybierana jest na okres 4 letni

kadencja wszystkich organów PZŁ trwa 5 lat

24. Ilu minimum członków koła może tworzyć zarząd:

musi być minimum 3 członków

musi być minimum 4 członków

musi być minimum 6 członków

musi być minimum 10 członków

25. Kto może być zwolniony ze zdawania egzaminu do PZŁ:

nikt nie może być zwolniony

osoby posiadające wyższe wykształcenie leśnicze

osoby posiadające średnie wykształcenie leśnicze

26. Członkowie sądów łowieckich i rzecznicy dyscyplinarni mogą piastować funkcję przez:

2 kadencje

3 kadencje

pełniąc swoje funkcje od chwili powołania do odwołania lub rezygnacji z funkcji

powołani są na okres kadencji przez okręgową radę łowiecką i okręgowe rady

27. O wykluczeniu członka PZŁ ze z zrzeszenia za wykonanie polowania niezgodnie z ustawą i etyką łowiecką decyduje:

Zarząd Okręgowy PZŁ

właściwy miejscowy sąd łowiecki

Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

Walne zgromadzenie koła

28. Ponowne przyjęcie członka do zrzeszenia osób wykluczonych może nastąpić po upływie:

5 lat, na podstawie uchwały wojewódzkiej rady łowieckiej

3 lat od momentu wykluczenia (wykroczenia)

5 lat, na podstawie uchwały zarządu wojewódzkiego

3 lat, na podstawie uchwały walnego zgromadzenia koła

29. Na wystawach psów rasowych sędziowie oceniają zgodność budowy danego psa z wzorcem rasy. Organizatorem tych wystaw jest:

PZŁ

polski związek kynologiczny

polski klub psa rasowego

PZŁ oraz polski związek kynologiczny

30. Najmniejszym jamnikiem jest:

karłowaty

króliczy

lilipuci

dziczy

31. Młode zające po urodzeniu:

są nagie i ślepe

są w pełni rozwinięte, ale przez miesiąc nie odpuszczają kotlin

są pokryte turzycą widzą i nie wydzielają zapachu

wydzielają zapach odstraszające drapieżniki

32. Pożywienie zająca stanowi:

trawa i liście drzew liściastych

różnorodny pokarm roślinny

kapusta

trawa

33. Młode lisy w gwarze myśliwskiej nazywamy:

niedolisek

marczaki

szaraczki

lisiątka

34. Szabas to:

przerwa w toku kuraków w momencie wschodu słońca

przerwa w godach zwierzyny płowej

wzmożona aktywność w tokach cietrzewi

przerwa w huczce dzików momencie wschodu słońca

35. Łownym gatunkiem gołębia jest:

synogarlica

siniak

turkawka

grzywacz

36. Łowne gatunki kaczek to:

krzyżówka, cyraneczka, głowienka i czernica

podgorzałka, cyranka, czernica, głowienka

głowienka, cyraneczka, płaskonos, krzyżówka

krzyżówka, cyranka, głowienka i czernica

37. Suknia dorosłej sarny w okresie letnim ma barwę:

czarną

żółtą do rudej

czarną i białą

żółtą do rudej z białymi cętkami

38. Typowa forma poroża kozła to jest:

szpicak

widłak

szóstak

dziesiątak

39. Sierść zwierzyny płowej to:

suknia

fartuszek

kiecka

turzyca

40. Okres godowy u łosi to:

rykowisko

bukowisko

huczka

bykowisko

41. Skrocz jest to:

swoisty sposób poruszania się jelenia

swoisty sposób poruszania się kłusem łosia, przy którym zwierzę jednocześnie przesuwa oba badyle ku przodowi

swoisty sposób poruszania się zająca, przy którym zwierzę jednocześnie przesuwa oba badyle ku przodowi

swoisty sposób poruszania się samców zwierzyny płowej, przy którym zwierzę jednocześnie przesuwa oba badyle ku przodowi

42. Wataha jest to stado:

dzików

jeleni

łosi

saren

43. Nogi dzika w języku łowieckim to:

biegi

cewki

badyle

skoki

44. Warchlaki po urodzeniu wyglądają:

są porośnięte szarym puchem

są porośnięte sierścią i jasnymi i ciemnymi wzdłużnymi pasami

są porośnięte brązową sierścią

nie są porośnięte

45. Co stanowi oręż odyńca:

szable i fajki

fragment gwizdu

inaczej pędzel

szable odyńca

46. Koza karmi koźlęta:

przez około 2 tygodnie

do końca lipca

do połowy grudnia

cały rok

47. Stado jeleni to:

chmara

wataha

tabun

rudel

48. Rola licówki najbardziej zaznaczona jest w chmarze:

łosi

jeleni

danieli

saren

49. Dziesiątak jest to:

jest to forma poroża jelenia byka, która jest z większa liczbą odnóg i na obu stronach ma po 10 odnóg

jest to forma poroża jelenia byka, która jest z większa liczbą odnóg i na obu stronach ma po 5 odnóg

jest to forma poroża, która ma powyżej 5 odnóg i są one regularne

jest to forma poroża nie koniecznie regularnego do 5 odnóg maksymalnie

50. Okres godowy u jeleni to:

bukowisko i przebiega ono od połowy września do końca października

bykowisko i przebiega od początku tata do połowy jesieni

huczka i trwa od listopada do stycznia

rykowisko przebiega ono od połowy września do połowy październikaTesty PZŁ

Powtórz test  |  Następny test »