OK
Aktualności
AKTUALNOŚCI
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu
Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy....
Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł" w Orli zawiadamia
Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Orzeł"
Faza księżyca
Pogoda
owiedziło nas: 000272866 osób
Aktualnie gości na stronie: 2
Twoje IP: 3.92.91.54
AKTUALNOŚCI
Komunikat

Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku informuje, że od dnia 30.08.2013 r. od godziny 20,00 uruchomiony zostanie skup dzików w Punkcie Skupu PPM w Białymstoku ul. Dojnowska 61/1. Skup dzików będzie prowadzony wyłącznie w weekendy tj. od piątku od godz. 20,00 do poniedziałku do godz. 10,00 i tylko w tym okresie można dziki  dostarczyć do punktu skupu. W pozostałych dniach tygodnia punkt skupu będzie zamknięty dla skupu dzików będą  trwały badania skupionych tusz na ewentualną obecność wirusa ASF. Zwierzyna płowa będzie przyjmowana bez 
zmian przez cały tydzień jak dotychczas. Cykl skupu dzików od piątku do poniedziałku w/w godzinach będzie powtarzalny. Myśliwi, którzy w tym czasie pozyskają tuszę dzika obowiązkowo muszą spełnić następujące warunki:

1.Pobrać ze strzelonego dzika i dostarczyć do punktu skupu farbę w ilości min. 100 ml - min słoiczek od musztardy – może być większy-

2.Dostarczyć do punktu skupu kompletne patrochy zapakowane w worek foliowy.

3.Oddzielić od patrochów narogi i dołączyć je do tuszy.

4.W momencie zdawania tuszy posiadać oświadczenie weterynaryjne wypełnione w 3 egzemplarzach i podpisane imiennie przez osobę przeszkoloną i upoważnioną do wystawiania takich oświadczeń.

Uwaga!

Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków będzie skutkować nie przyjęciem tuszy do punktu skupu i będzie nakładać na myśliwego obowiązek odwiezienia dzika do punktu utylizacji na własny koszt. W pierwszym cyklu od 29.08 do 02.09.2013 r. branie tusz na użytek własny nie będzie możliwe. ZO czyni starania żeby możliwość ta pojawiła się w terminie późniejszym.

data publikacji: 2013-09-03 09:13:45