OK
Aktualności
AKTUALNOŚCI
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu
Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy....
Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł" w Orli zawiadamia
Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Orzeł"
Faza księżyca
Pogoda
owiedziło nas: 000272866 osób
Aktualnie gości na stronie: 2
Twoje IP: 3.92.91.54
AKTUALNOŚCI
Składka członkowska PZŁ na 2022 r.


Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku informuje, że zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 408/2021
z dnia 5 listopada 2021 r. składka członkowska na rzecz Zrzeszenia w roku 2022 ulega zmianie
i wynosi:

- składka normalna wraz z ubezpieczeniem - 393,- zł

- składka ulgowa wraz z ubezpieczeniem - 218,- zł
Składka ulgowa przysługuje: - młodzieży uczącej się za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej do ukończenia
25 roku życia - myśliwym, którzy ukończą 70 lat do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Członkom Zrzeszenia, którzy ukończą 80 lat do dnia 31 grudnia 2021 r. przysługuje składka ulgowa
stanowiąca 25% składki normalnej w wysokości: 130,50 wraz z ubezpieczeniem

Zgodnie z § 124 ust. 4 Statutu PZŁ, członek Zrzeszenia opłaca składkę członkowską za
pośrednictwem wskazanego koła łowieckiego do którego należy. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy koła o przesłanie składek na konto ZO PZŁ
w Białymstoku : nr: 36 2030 0045 1110 0000 0071 7160

oraz o przesłanie listy myśliwych, którzy opłacili składkę za pośrednictwem koła do
biura ZO PZŁ. 

Listy członków w poszczególnych kołach łowieckich zostaną wysłane do kół w późniejszym terminie.

Katarzyna Dojlida

starszy referent

ZO PZŁ w  Białystoku

data publikacji: 2021-11-16 06:44:52