OK
Aktualności
AKTUALNOŚCI
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu
Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy....
Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł" w Orli zawiadamia
Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Orzeł"
Faza księżyca
Pogoda
owiedziło nas: 000272866 osób
Aktualnie gości na stronie: 2
Twoje IP: 3.92.91.54
AKTUALNOŚCI
Walne Zgromadzenie 2021 Orla 28 10 2021r

 

                                          ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Koła Łowieckiego „ORZEŁ" w Orli zawiadamia

wszystkich członków naszego koła że w dniu  05 12 2021r o godz 9.00

 w świetlicy  Ochotniczej Straży Pożarnej w Orli ul Poświętna    odbędzie się

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO „ORZEŁ"

Porządek zebrania

1 Otwarcie zebrania

2 Wybór Przewodniczącego  oraz Sekretarza Zebrania

3 Stwierdzenie prawomocności zebrania

4 Odczytanie porządku zebrania.

5 Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania

6 Sprawozdanie Zarządu za  rok gospodarczy

  a 2019/2020r

  b 2020/2021

7 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

8 Dyskusja nad sprawozdaniami

9 Powołanie Komisji Skrutacyjnej

10 Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań

   a—Zarządu za rok 2019/2020r -2020/2021r

   b- Komisji Rewizyjnej

11 Podjęcie uchwał o absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu

12 Podjęcie uchwał w sprawie budżetu  i działalności na następny rok

13 Inne sprawy przewidziane do wyłącznej kompetencji WZ "

  a Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej –rezygnacja kol Dobosza z członkostwa w PZŁ

 b Uzupełnienie składu Zarządu kol. Bazyluk zrezygnował z funkcji Podłowczgo.

 b   Zarząd proponuje  podniesienie składki na rzecz koła

    z 100zł na 200zł –podjęcie uchwały

c podnieść stawkę  za nieodpracowane  godziny z 50zł na 100 zł za każdy dzień

   podjęcie uchwały

14 Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy i regulaminu polowań

15 Wolne wnioski, sprawy różne ,zakończenie zebrania

 

Z up. Zarządu A Jaroszewicz

 

Zarząd Koła informuje że Zarząd Główny PZŁ  zobowiązał  Zarządy wszystkich

Kół Łowieckich do wprowadzenia systemu eKEP elektroniczna książka

pobytu myśliwych w łowisku.

W związku z tym każdy myśliwy powinien posiadać odpowiednią aplikacje na telefonie

-wszystko będzie omówione na WZ

Prosimy też o wypełnienie dołączonej ankiety  - potrzebne do szybkiego kontaktu Zarządu z myśliwymi i odwrotnie.

 

W minionym okresie  do Koła przyjęto następujące osoby

kol. Tymosiak Karol zam. Bielsk Podlaski

kol. Jurczuk Jerzy  zam. Bielsk Podlaski

kol.Kulik Wiktor zam. Bielsk Podlaski

data publikacji: 2021-11-11 18:49:08