OK
Aktualności
AKTUALNOŚCI
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu
Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy....
Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł" w Orli zawiadamia
Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Orzeł"
Faza księżyca
Pogoda
owiedziło nas: 000272866 osób
Aktualnie gości na stronie: 2
Twoje IP: 3.92.91.54
Wykonywanie polowania
1. Z broni myśliwskiej po maksymalnym załadowaniu, można oddać najwyżej:

Sześć pojedynczych strzałów

Pięć pojedynczych strzałów

Trzy pojedyncze strzały

Dwa pojedyncze strzały


2. Magazynek broni samopowtarzalnej może zawierać najwyżej:

Sześć naboi

Trzy naboje

Dwa naboje

Tylko jeden nabój


3. Na zwierzynę drobną poza drapieżnikami można używać:

Wyłącznie myśliwskich naboi śrutowych ze śrutem o średnicy do 4,5 mm

Wyłącznie myśliwskich naboi śrutowych ze śrutem o numeracji nie większej niż 4


4. Polowanie z broni gładko lufowej przy użyciu myśliwskich naboi kulowych jest dopuszczalne

Na łosie byki

Na klępy

Na jelenie byki

Na łanie


5. Polowanie z psami lub naganką na zwierzynę grubą może odbywać się:

Cały rok z wyłączeniem okresu od 1 marca do 30 lipca

Tylko od dnia 1 października do 31 stycznia

Tylko od 1 października do 15 lutego


6. Jeżeli po strzale zwierzyna padła w obcym obwodzie łowieckim to:

Zwierzynę drobną w polu widzenia od granicy obwodu – można podnieść

Każdą zwierzyna można dochodzić i podjąć bez powiadomienia dzierżawcy

Należy powiadomić dzierżawcę i czekać na pozwolenie


7. Czy na drapieżniki można używać naboi myśliwskich z pociskami pełnopłaszczowymi?

Nie

Tak


8. Przy polowaniu na ptactwo jeden specjalnie ułożony pies powinien przypadać na:

Dwóch myśliwych

Trzech myśliwych

Czterech myśliwych

Sześciu myśliwych


9. Polowanie w nocy może odbywać się na:

Dziki, piżmaki i drapieżniki łowieckie

Gęsi i kaczki – na zlotach i przelotach

Obie odpowiedzi są prawidłowe


10. Na polowaniu zbiorowym można załadować:

Po zakończeniu odprawy

Po zajęciu stanowiska przed pierwszym pędzeniem

Po zauważeniu zwierzyny

Po sygnale „naganka na przód”


11. Polowanie zbiorowe uważa się za rozpoczęte:

O godzinie ustalonej w harmonogramie polowań

Z chwilą przystąpienia do odprawy myśliwych

Gdy ogłosi to prowadzący polowanie

Z chwila rozpoczęcia pierwszego pędzenia


12. Polowanie zbiorowe uważa się za zakończone w momencie:

Zakończenia pędzenia ostatniego miotu

Ogłoszenia jego zakończenia przez prowadzącego polowanie

Rozłożenia pokotu i udekorowania króla polowania

Powrotu myśliwych do domów


13. Na polowaniu zbiorowym strzał kulą do zwierzyny poza miotem jest:

Dozwolony na odległość 100 m – bez względu na rodzaj przyrządów optycznych

Dozwolony na odległość 40 metrów

Taki strzał jest całkowicie zabroniony


14. Ostatnie pędzenie na polowaniu zbiorowym:

nie może zakończyć się później niż o zachodzie słońca

Nie może zakończyć się później jak godzinę po zachodzie słońca

Nie może zakończyć się później jak godzinę przed zachodem słońca


15. Na polowaniu zbiorowym można zejść ze stanowiska z załadowaną bronią:

W przypadku dochodzenia postrzałka zwierzyny grubej

W przypadku jeżeli stanowisko znajduje się na flance

W celu odcięcia zwierzynie drogi ucieczki

Niosąc pomoc osobie zaatakowanej przez zwierzynę


16. Broń rozładowana to broń z której:

Usunięto nabój z komory nabojowej i naboje z magazynka

Usunięto nabój z komory nabojowej


17. Oddanie strzału do zwierzyny płowej w miot:

może nastąpić tylko w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo i bez zgody prowadzącego

może nastąpić tylko za zgodą prowadzącego polowanie

Może nastąpić jeżeli zwierzyna jest w kotlinie

może nastąpić jeżeli naganka jest w odległości ponad 150 metrów


18. Można strzelać do ptactwa niebędącego w locie?

tylko gęsi

gęsi i czapli siwej

jarząbków, gęsi i łysek

nie można strzelać do ptactwa łownego nie będącego w locie


19. Na polowaniu indywidualnym dopuszczalne jest:

użycie tylko sztucznego światła strzelając do drapieżnika łowieckiego

użycie tylko jednego podkładacza z psem

strzelanie do zwierzyny z tak zwanej breneki na odległość 75 metrów

oddawanie strzału z pozycji siedzącej


20. Przyspiesznika w broni można użyć:

na polowaniu zbiorowym tylko za zgodą prowadzącego polowanie

tylko w przypadku broni z zamontowaną lunetą

tylko na polowaniu indywidualnym

tylko strzelając do zwierzyny grubej

Powtórz test  |  Następny test »