OK
Aktualności
AKTUALNOŚCI
Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł" w Orli zawiadamia
Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Orzeł"
Elektroniczna książka polowań
W związku z wejściem  w życie postanowień ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie...
Faza księżyca
Pogoda
owiedziło nas: 000268351 osób
Aktualnie gości na stronie: 7
Twoje IP: 3.235.172.123
Wykonywanie polowania 2
1. Podczas polowania strzela się do:

dzików i drapieżników przy nęciskach

licówki

zwierzyny przy paśnikach, lizawkach, pasach zaporowych

zajęcy pozostających w bezruchu w terenie polnym


2. Broń jest rozładowana wtedy gdy:

usunięte są naboje z komory nabojowej i magazynka

usunięte są naboje z komory nabojowej


3. Na polowaniu zbiorowym miedzy pędzeniami myśliwy musi:

rozładować broń

zabezpieczyć broń w futerale

 okazać bron prowadzącemu polowanie

 usunąć naboje z komór nabojowych przed zejściem ze stanowiska


4. Używanie optycznych przyrządów celowniczych na polowaniu zbiorowym jest

zabronione

dozwolone jeżeli można ustawić krotność lunety na trzy

dozwolone jeżeli broń nie jest przestrzelana

dozwolone za zgodą prowadzącego polowanie, jeżeli luneta ma krotność nie większą niż trzy


5. Nie celuje się i nie strzela do zwierzyny, jeżeli:

zwierzyna znajduje się między drzewami

zwierzyna znajduje się na szczytach wzniesień

zwierzyna znajduje się w odległości 300 metrów od pracujących maszyn rolniczych

 wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


6. Strzał kulą z broni o lufach gwintowanych, z optycznymi przyrządami celowniczymi:

jest dopuszczalny do 200 metrów

jest dopuszczalny do 150 metrów

jest dopuszczalny do 100 metrów


7. Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego:

wydawane jest tylko w jednym egzemplarzu

wydawane jest w dwóch egzemplarzach


8. Myśliwy jest obowiązany:

zniszczyć upoważnienie po jego wykorzystaniu lub utracie terminu ważności

zwrócić wydającemu upoważnienie po jego wykorzystaniu lub utracie terminu ważności

zatrzymać upoważnienie do następnego walnego zgromadzenia

przechowywać upoważnienie przez dwa lata od daty wydania


9. W obwodzie łowieckim może być:

kilka książek ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym

tylko jedna książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym


10. Książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym:

powinna znajdować się w pobliżu leśniczówki

powinna znajdować się w pobliżu siedziby zarządu koła

powinna znajdować się na terenie obwodu łowieckiego

wszystkie odpowiedzi są poprawne


11. Na polowaniu zbiorowym zajmując stanowisko myśliwy może:

przesunąć się nie więcej niż trzy metry w prawo lub lewo wzdłuż linii myśliwych

przesunąć się na dowolna odległość jeżeli ma kontakt wzrokowy z sąsiadami

wejść w miot na głębokość 10 metrów

ukryć się przed zwierzyna w zagłębieniu


12. Obowiązek dochodzenia i dostrzelenia postrzałka spoczywa na:

prowadzącym polowanie

myśliwym, który go postrzelił

myśliwym, który uczestniczy w nagance

każdym myśliwym, który zauważył postrzałka na polowaniu


13. Poruszając się pojazdem w obwodzie, w którym myśliwy wykonuje polowanie broń powinna być:

w futerale

rozładowana

zabezpieczona


14. W polowaniu zbiorowym na zające:

w pędzeniu nie mogą brać udziału psy

w pędzeniu mogą brać udział psy


15. Najważniejszą decyzyjna osoba na polowaniu zbiorowym jest:

prowadzący polowanie

prezes koła, jeżeli jest obecny

łowczy koła, jeżeli jest obecny

łowczy okręgowy, jeżeli jest obecny


16. W przypadku sporu dot. strzelonej zwierzyny na polowaniu zbiorowym – rozstrzyga:

zawsze i tylko prowadzący polowanie

tylko najstarszy myśliwy obecny na polowaniu

 łowczy koła, jeżeli jest obecny

 zespół trzech arbitrów


17. Podczas łowów zbiorowych z ptakami łowczymi:

prace wykonuje tylko jeden ptak

wszystkie ptaki równocześnie pracują


18. Jeżeli nagankę stanowi wyłącznie dwóch myśliwych to prowadzący polowanie może:

zezwolić im na strzelanie do każdej zwierzyny w czasie pędzenia

zezwolić im na strzelanie do jeleni i saren w czasie pędzenia

zezwolić im na strzelanie tylko dzików w czasie pędzenia

żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa


19. Do zwierzyny będącej bliżej stanowiska sąsiada wolno strzelać:

w każdej chwili ale tylko w prawą stronę

w każdej chwili ale tylko w lewą stronę

dopiero po oddaniu przez niego jednego nieskutecznego strzału

dopiero po oddaniu przez niego dwóch nieskutecznych strzałów


20. Czy myśliwy może zabrać ze sobą na stanowisko psa?

tak – za zgodą prowadzącego ale tylko na otoku

tak – za zgodą prowadzącego ale bez otoku

bez zgody ale tylko na otoku

jest to zabronione

Powtórz test  |  Następny test »