OK
Aktualności
AKTUALNOŚCI
ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków
informujemy, że ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków odbędzie się...
Szanowni Panowie Łowczowie
 uprzejmie informuję, że Decyzją nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów...
Faza księżyca
Pogoda
owiedziło nas: 000210636 osób
Aktualnie gości na stronie: 8
Twoje IP: 34.204.180.223
AKTUALNOŚCI

informujemy, że ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków odbędzie się...
data publikacji: 2021-06-20 15:29:52
 uprzejmie informuję, że Decyzją nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów...
data publikacji: 2021-05-19 20:11:57
Zarząd Koła Łowieckiego "ORZEŁ" w Orli zwraca się ...
data publikacji: 2021-03-22 09:38:28
Informacja dot. informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o przypadkach znalezienia padłych ptaków.

data publikacji: 2020-12-22 12:14:20
 

– stanowisko PZŁ

data publikacji: 2020-12-16 12:08:25
Doodwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy zdnia 24 lipca 2015 r.....
data publikacji: 2020-10-28 18:07:07
informujemy iż w zakładce terminy polowań zamiesiliśmy aktualny plan polowań w sezonie łowieckim 2020/2021
data publikacji: 2020-10-27 18:13:38
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 317/2020 z dnia 22.09.2020r...
data publikacji: 2020-10-22 18:30:03
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 317/2020 z dnia 22.09.2020r...
data publikacji: 2020-10-22 18:30:03
 

Nowe obostrzenia już od soboty!

data publikacji: 2020-10-19 19:06:03
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Białymstoku oraz Komisje Kultury i Promocji łowiectwa zapraszają...
data publikacji: 2020-08-29 10:04:18
w sprawie nakazania odstrzału sanitarnego dzików na obszarze województwa podlaskiego
data publikacji: 2020-08-25 09:51:00
Informujemy, że w dniu 09 05 2020r do naszego koła został przyjęty kol. Tymosiak Karol
data publikacji: 2020-06-22 09:37:45
Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie ...
data publikacji: 2020-04-18 08:55:23
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 w sprawie nakazów zakazów ...
data publikacji: 2020-04-11 09:09:20
Zarząd Okręgowy PZŁ wBiałymstoku w załączeniu przesyła Pismo Wojewody podlaskiego dotyczące zakazupolowań oraz wyjaśnienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczące polowań wstrefie przygranicznej.
data publikacji: 2020-03-25 09:04:07
W sprawie określenia terminów zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych w woj. podlaskim
data publikacji: 2020-03-21 12:38:18
Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku informuje, że opiniowanie rocznych planów łowieckich odbędzie się wg.


data publikacji: 2020-03-21 12:26:52
 Na polecenie Zarządu Głównego PZŁ w załączeniu przesyłamy ....
data publikacji: 2020-03-21 12:10:32
 1. Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku informuje, że opiniowanie rocznych planów łowieckich odbędzie się wg. następującego harmonogramu:

 - koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie powiatu siemiatyckiego – 16 marca 2020 r. od godz. 10.00


 - koła łowieckie, dzierżawiące obwody łowieckie na terenie powiatu białostockiego i monieckiego – 17 marca 2020 r. od godz. 10.00 - jednocześnie w siedzibie ZO PZŁ plany będą  opiniowane przez przedstawicieli izby rolniczej z w/w powiatów (białostockiego i monieckiego)


 - koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie powiatu sokólskiego – 18 marca 2020 r. od godz. 10.00

 - koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie na terenie powiatu bielskiego i hajnowskiego – 19 marca 2020 r. od godz. 10.00


  W celu sporządzenia zestawienia RPŁ jeszcze przed jego zatwierdzeniem przez właściwego nadleśniczego, prosimy o dostarczenie planów w min. dwóch kopiach – jedna zostanie w ZO PZŁ. Po zatwierdzeniu planu, prosimy koła o przesłanie kopii zatwierdzonego planu do ZO PZŁ   w Białymstoku.

 

2. Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków odbędzie się 7 kwietnia 2020 r. od godz. 9.00 w siedzibie ZO PZŁ w Białymstoku oraz 8 kwietnia 2020 r. od godz.10.00 w siedzibie Nadleśnictwa Bielsk Podlaski. Prosimy o przesyłanie arkuszy prawidłowości odstrzału do dnia 23 marca 2020 r.

Szczegółowy harmonogram pracy komisji zostanie przesłane w terminie późniejszym.


  3. W załączeniu przesyłamy uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie określenia terminów zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych w województwie podlaskim.Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór


Dariusz Krasowski

Łowczy Okręgowy

data publikacji: 2020-03-10 12:21:00

 Poniżej znajdą Państwo obowiązujące akty prawne...

data publikacji: 2020-02-27 11:33:03
w sprawie nakazania odstrzału sanitarnego dzików na obszarze województwa podlaskiego...
data publikacji: 2020-02-18 18:08:22

Kontakty Lekarz Wet. Bielsk Podlaski ....
data publikacji: 2019-12-12 18:10:34
Nastąpiła zmiana terminu oceny prawidłowości odstrzału rogaczy w  Bielsku Podlaskim...
data publikacji: 2019-11-30 19:44:11
Nastąpiła zmiana terminu oceny prawidłowości odstrzału rogaczy w  Bielsku Podlaskim...
data publikacji: 2019-11-30 19:44:11

Informujemy, że ocena prawidłowości odstrzału rogaczy odbędzie się w dniu...

data publikacji: 2019-11-19 11:16:36
Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz...
data publikacji: 2019-11-18 11:33:40
Zarząd Koła Łowieckiego "ORZEŁ" w Orli zawiadamia...
data publikacji: 2019-07-01 14:04:47
Przystrzelanie broni odbędzie się w dniu 30.06.2019 od godziny 8.00 do 10.00...
data publikacji: 2019-06-23 11:47:13
 Walne Zgromadzenie członków koła łowieckiego Orzeł w Orli odbędzie się.....
data publikacji: 2019-06-05 16:53:54
Walne Zgromadzenie członków koła łowieckiego Orzeł w Orli odbędzie się.....
data publikacji: 2019-04-27 11:28:44
 W dniu 16.03.2019 o godzinie 9 organizujemy prace porządkowe
data publikacji: 2019-03-13 18:57:16
Projekt przyjęty przez Naczelną Radę Łowiecką
data publikacji: 2019-02-03 11:00:10
Zmienił się numer konta bankowego naszego koła .....
data publikacji: 2018-10-15 13:02:07
Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 05.09.2017 r. składka członkowska na PZŁ .....

data publikacji: 2018-10-15 12:50:31
Zarząd Koła Łowieckiego "Orzeł" w Orli zawiadamia, iż w dniu 03.11.2018  o godzinie .....
data publikacji: 2018-10-15 12:40:55
data publikacji: 2018-05-29 18:17:29
Z żalem zawiadamiamy o śmierci Jerzego Romaniuka
data publikacji: 2018-05-08 12:26:04
Walne Zgromadzenie członków koła łowieckiego 2017 "Orzeł" w Orli odbędzie się 
data publikacji: 2017-04-18 21:10:57
Zmiana Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krywiatycze 05.11.2016 godz. 9.00 świetlica wiejska
data publikacji: 2016-11-02 19:05:49
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Koła Łowieckiego "ORZEŁ" w Orli...
data publikacji: 2016-10-21 17:20:35
Zarząd Koła Łowieckiego "Orzeł" w Orli zawiadamia, iż w dniu 29.05.2016 o godzinie 9.00 
data publikacji: 2016-05-22 17:33:49

W związku z planowaną wymianą w 2016 roku legitymacji członkowskich PZŁ 

data publikacji: 2015-12-03 08:36:09
Rozpoczęcie sezonu polowań zbiorowych 2015
data publikacji: 2015-11-05 19:28:57
Zarząd Koła Łowieckiego "ORZEŁ" w Orli zawiadamia
data publikacji: 2015-04-30 11:53:24
Projekt nowego rozporządzenia w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne
data publikacji: 2014-12-23 15:19:45
ZARZĄDZENIE - PILNE
data publikacji: 2014-11-30 10:39:02
Uchwałą nr 52/2014 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 24.04.2014 r w sprawie
data publikacji: 2014-11-11 12:20:07
Spotkanie Hubertowskie 2014 odbędzie się w.....
data publikacji: 2014-10-29 11:39:25
W dniu 28.09.2014 r. o godzinie 9.00 w świetlicy w Krywiatyczach odbędzie się...
data publikacji: 2014-09-15 09:53:11
Wyznaczono nowy termin Walnego Zgromadzenia
data publikacji: 2014-05-18 09:54:30
Przystrzelanie broni odbędzie się w dniu 16.05.2014...
data publikacji: 2014-04-27 09:12:36
Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego "Orzeł" w Orli zmiana terminu
data publikacji: 2014-04-07 18:40:17
50 lecie koła...
data publikacji: 2014-03-24 20:03:22
W dniach 15-16.02.2014  o godzinie 7.00 odbędzie się...
data publikacji: 2014-02-04 19:22:11
Skrzynka email w domenie orzelorla.pl.....
data publikacji: 2013-11-21 11:26:32
Harmonogram prac komisji oceny prawidłowości odstrzału rogaczy Komisja nr 2 Nadleśnictwo Bielsk Podlaski
data publikacji: 2013-11-14 18:21:24
W dniu 09.11.2013 r. rozpoczęto sezon polowań zbiorowych
data publikacji: 2013-11-10 08:28:42
W dniu 20.11.2013 o godzinie 10.50 odbędzie się....
data publikacji: 2013-10-28 18:50:36
Hubertus 2013 w Kole Łowieckim "Orzeł" w Orli odbędzie się...
data publikacji: 2013-10-28 18:27:52

W naszym serwisie stworzyliśmy nową zakładkę "Polowania filmy"....

data publikacji: 2013-09-08 13:11:42
Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku informuje...
data publikacji: 2013-09-06 16:33:29
KOMUNIKAT : Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku informuje, że od dnia 30.08.2013 r. od godziny 20,00 uruchomiony zostanie skup dzików w Punkcie Skupu PPM w Białymstoku ul. Dojnowska 61/1. 
data publikacji: 2013-09-03 09:13:45
Dodano nową  zakładką w folderze galeria - Archiwum fotograficzne kolegów myśliwych. 

data publikacji: 2013-06-30 14:07:32
Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 26.05.2013 o godzinie 9.00  
data publikacji: 2013-05-19 15:50:41
  Zawiadamiamy przestrzelanie broni  odbędzie się w dniu 19.05.2013 r w Kleszczelach od godz 8.00 do 10.00
data publikacji: 2013-05-05 10:23:54
     Z głębokim żalem zawiadamiamy, że do Krainy Wiecznych Łowów odszedł nasz wspaniały kolega i przyjaciel ROMAN OSTAPOWICZ  jeden z założycieli Naszego Koła.
Był prawym i sumiennym myśliwym z którego braliśmy przykład. 
data publikacji: 2013-05-05 10:09:06
   

W dniach 16 - 17.02.2013 o godzinie 7.00 w Nadleśnictwie Żednia odbędzie się liczenie populacji łosia....

data publikacji: 2013-02-13 07:36:30
Właśnie oddaliśmy do Państwa dyspozycji nasz nowy serwis internetowy. Mamy nadzieję, że rozwiązania funkcjonalne, szata graficzna oraz...
data publikacji: 2013-01-02 15:45:12
W rubryce "aktualności" będziemy Państwa na bieżąco informowali o aktualnych wydarzeniach związanych z naszym kołem łowieckim. 
Zapraszamy !  
data publikacji: 2013-01-02 15:42:57