OK
Aktualności
AKTUALNOŚCI
Walne zgromadzenie 2017
Walne Zgromadzenie członków koła łowieckiego 2017 "Orzeł" w Orli odbędzie się 
Pilne!!! Zmiana miejsca spotkania 05.11.2016
Zmiana Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krywiatycze 05.11.2016 godz. 9.00 świetlica wiejska
Faza księżyca
Pogoda
Pogoda Białystok
© mojapogoda.com
owiedziło nas: 000139800 osób
Aktualnie gości na stronie: 5
Twoje IP: 54.224.44.168
O NAS
Koło Łowieckie "Orzeł" w Orli.

Zbiór ważniejszych wydarzeń w Kole Łowieckim "Orzeł" w Orli, jego powstanie, skład osobowy, skład Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej, dzierżawa obwodów, gospodarka łowiecka w Kole na przestrzeni lat. Zdaję sobie sprawę z tego, iż nie posiadam pełnych informacji, ale mimo to, na podstawie tych dokumentów, do których dotarłem postaram się dzieje Koła poskładać chronologicznie. Mam nadzieję, ze znajdą się koledzy zainteresowani, będący w posiadaniu dokumentów o tematyce naszego zrzeszenia, którzy pomogą nam w uzupełnieniu historii, aby dzieje naszego Koła Łowieckiego choć późno spisane nie zostały bezwzględnie i całkowicie zapomniane.

Początek zorganizowania Koła przypada na dzień 2 kwietnia 1964 roku. Jego założycielami byli Koledzy: Tamerlan Smólksi,Stanisław Malinowski oraz Adam Dowgirt

Od stycznia 1947 r. łowczym został Grzegorz Kaczyński. W tym okresie nie było jeszcze podziałów na obwody łowieckie. Umowę na polowanie zawierał łowczy z sołtysami poszczególnych wsi na okres jednego roku. Dnia 20 kwietnia Koło zostało ponownie założone przez Kol. kol.: Grzegorz Kaczyński, Mak Naum, Piotr Troc s. G, Szymon Romaniuk i Mikołaj Pietruczuk.

Koło łowieckie " Orzeł" w Orli zostało zarejestrowane 20 kwietnia 1964 roku:

Bielsk podlaski dnia 20 IV 1964 r.

Powiatowa Rada Łowiecka
w Bielsku Podlaskim

Koło Łowieckie "Orzeł" w Orli


Powiatowa Rada Łowiecka w Bielsku Podlaskim zawiadamia, że Koło Łowieckie "Orzeł" w Orli zostało zarejestrowane w Wydziale Rolnictwa I Leśnictwa Prezydium P.R.N. w Bielsku Podlaskim w myśl zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 30.XI.1959 r. w sprawie rejestracji kół łowieckich / M.P. nr. 104 poz. 562 Z chwilą rejestracji Koło nabrało osobowości prawnej.

W załączeniu I egzemplarz Statutu Koła.

Uchwała nr. V 35/85 Woj. Rady narodowej w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 1985 r. w sprawie utworzenia obwodów łowieckich. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. z 1973 r. Nr. 33 poz. 197 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje. § I. na obszarze woj. białostockiego tworzy się obwody łowieckie. § II.  traci moc zarządzenie Nr. 76/75 wojewody białostockiego z dn. 25 września 1975 r. w sprawie utworzenia obwodów łowieckich. (Dz. Urząd W.R.N. nr. 14 poz. 97)

1 października 1965 r. zawarto umowę dzierżawy pomiędzy Wydziałem Rolnictwa I Leśnictwa P.R.N. w Bielsku Podlaskim , działających na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 17.VI.1959 r. / Dz. U. Nr. 36 poz. 226 / a Kołem Łowieckim "Orzeł" W Orli, reprezentowanym przez Kol. kol. Rubaszewski Bazyl, Kaczyński Grzegorz na podstawie upoważnienia Zarządu Koła z dn. 28.IX.1965 r. obwodu łowieckiego nr. 292-A, o pow. 3380 ha. opłata roczna 1,014 zł.

Za 180 ha. terenów leśnych (średnie) po 0,30 za ha.
Za 320 ha. terenów polnych (średnie) po 0,30 za ha.

Na dzień 31.I.1966 r. Koło liczyło 13 członków Kol. kol.:

- Grzegorz Kaczyński , Piotr Kiryziuk, Mak Naum, Mateusz Moroz, Dymitr Olifieruk, Roman Ostapowicz, Władysław Parafinowicz, Mikołaj Pietruczuk, Szymon Romaniuk, Bazyli Rubaszewski, Jan Sokołowski, Piotr Troc s. G, Zalewski Tadeusz.

W skład Zarządu weszli:

- Jan Sokołowski Prezes Zarządu
- Mateusz Moroz Łowczy Koła
- Grzegorz Kaczyński  Skarbnik
- Bazyli Rubaszewski  Sekretarz


W ramach prowadzenia gospodarki łowieckiej, członkowie Koła przeprowadzali inwentaryzację zwierzyny:

5 luty 1967 r. obwód łowiecki 292-A. Udział wzięli kol. kol. Szymon Romaniuk, Mikołaj Pietruczuk, Tadeusz Zalewski, Dymitr Olifieruk, Mateusz Moroz, Piotr Kiryziuk. Stwierdzono następujące ilości zwierzyny:  zające - 890 sztuk, kuropatwy - 366 sztuk, cietrzewie -   49 sztuk, lisy - 5 sztuk. W roku 1967 kol. kol. Szymon Romaniuk, Mikołaj Piertuczuk, Bazyli Rubaszewski Jan Sokołowski, Piotr Troc, Piotr Kiryziuk oraz strażnicy łowieccy kol. kol. Mak Naum, Mateusz Moroz zostali przeszkoleni na temat rozkładania jaj sfosforyzowanych na obwodzie 292-A i 293. W ramach swojej działalności prowadzono "Protokół czynności gospodarczych". W protokołach wpisywano wszystkie czynności jakie w danym dniu wykonano:

19 lutego 1967 r. Mateusz Moroz - strażnik, Szymon Roamniuk - łowczy, obwód 292-A wyłożono 80 kg pośladu, 300 kg koniczyny, odstrzelono 2 gawrony, 2 sroki i jednego błotniaka stawowego. 10 kwiecień 1967 r. Mateusz Moroz, Szymon Romaniuk obwód 292-A rozłożono 150 sztuk jaj fosforyzowanych, odstrzelono 2 wrony siwe. 20 kwiecień 1967 r. Mikołaj Pieruczuk, Szymon Romaniuk obwód 262-A rozłożono 120 sztuk jaj fosforyzowanych, odstrzelono psa. 03 maj 1967 r. Mak Naum - strażnik, Bazyli Rubaszewski - skarbnik  obwód 292-A rozłożono 50 sztuk jaj, odstrzelono psa. Uzgodniono zorganizowanie wyjazdów do każdego łowiska celem odstrzału wałęsających się psów. Od dnia 01 października 1967 r. Mateusz Moroz - strażnik pobierał wynagrodzenie w wysokości 850 zł.  W związku z tym Zarząd wniósł prośbę do P.R.N. o dofinansowanie wydatków na opłacenie strażnika z funduszu ochrony łowisk. W latach 1965/67 Koło było kontrolowane trzy razy: dwa razy przez Kol. Markiewicza instruktora Z. Woj. P. Z. Ł.  i raz przez Wołosika Aleksandra z P. R. Ł. W dzierżawionych obwodach 292-A i 293 byli powołani dwaj opiekunowie społeczni. W dniu 21 września 1967 r. zawarto umowę z rejonem P. L. "Las" w Hajnówce na odłów 100 sztuk żywych zajęcy w obwodzie 292-A. 10 styczeń 1968 r.  Moroz M. Dobosz M. - opiekun społeczny na obwodzie 292-A  rozłożono kg koniczyny, rozstawiono 7 sztuk budek. 15 styczeń 1968 r.  Mateusz Moroz - strażnik obwodu 292-A rozstawił 9 budek, wyłożył 400 kg koniczyny i 200 sztuk zgryzawek. 16 styczeń 1968 r. Mateusz Moroz - strażnik obwodu 292-A  rozstawił 4 budki, wyłożył 600 kg koniczyny i 180 sztuk zgryzawek. 17 styczeń  1968 r. Szymon Romaniuk obwód 292-A wyłożył 300 kg koniczyny i 400 kg buraków. 02 luty 1968 r. inwentaryzacja obwodu 292-A udział wzięli: Szymon Romaniuk, Mikołaj Pietruczuk, Mateusz Moroz, Tadeusz Zalewski, Piotr Kiryziuk, Dimitr Olifieruk stwierdzono:  zające  - 1085 sztuk, kuropatwy -   898 sztuk,cietrzewie - 120 sztuk,  lisy - 17 sztuk. 02 luty 1969 r. inwentaryzacja udział wzięli:  Mateusz Moroz, Piotr Kiryziuk, Piotr Troc, Mark Naum, Grzegorz  Kaczyński, Szymon Romaniuk stwierdzono: zające - 1162 sztuk, kuropatwy - 908 sztuk, cietrzewie -  110 sztuk, lisy -  8 sztuk. 2 wrzesień 1969 r. na obwodzie 293 udział wzięli: Sokołowski J. Jodła J, Rubaszewski B, Pietruczuk M, Murawski Al-der i stwierdzono zające 1460 szt. kuropatwy 922 szt. cietrzewie 75 szt. lisy 5 szt. 28 luty 1970 r. inwentaryzacja obwód 292 a Mak N, Sokołowski J, Kubajewski J, Dobosz M, Kiryziuk P, Romaniuk Sz, Pietruczuk M, stwierdzono: zające 


CD..... nastąpi