OK
Aktualności
AKTUALNOŚCI
ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków
informujemy, że ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków odbędzie się...
Szanowni Panowie Łowczowie
 uprzejmie informuję, że Decyzją nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów...
Faza księżyca
Pogoda
owiedziło nas: 000210630 osób
Aktualnie gości na stronie: 6
Twoje IP: 34.204.180.223
Wykonywanie polowania
1. Z broni myśliwskiej po maksymalnym załadowaniu, można oddać najwyżej:

Sześć pojedynczych strzałów

Pięć pojedynczych strzałów

Trzy pojedyncze strzały

Dwa pojedyncze strzały


2. Magazynek broni samopowtarzalnej może zawierać najwyżej:

Sześć naboi

Trzy naboje

Dwa naboje

Tylko jeden nabój


3. Na zwierzynę drobną poza drapieżnikami można używać:

Wyłącznie myśliwskich naboi śrutowych ze śrutem o średnicy do 4,5 mm

Wyłącznie myśliwskich naboi śrutowych ze śrutem o numeracji nie większej niż 4


4. Polowanie z broni gładko lufowej przy użyciu myśliwskich naboi kulowych jest dopuszczalne

Na łosie byki

Na klępy

Na jelenie byki

Na łanie


5. Polowanie z psami lub naganką na zwierzynę grubą może odbywać się:

Cały rok z wyłączeniem okresu od 1 marca do 30 lipca

Tylko od dnia 1 października do 31 stycznia

Tylko od 1 października do 15 lutego


6. Jeżeli po strzale zwierzyna padła w obcym obwodzie łowieckim to:

Zwierzynę drobną w polu widzenia od granicy obwodu – można podnieść

Każdą zwierzyna można dochodzić i podjąć bez powiadomienia dzierżawcy

Należy powiadomić dzierżawcę i czekać na pozwolenie


7. Czy na drapieżniki można używać naboi myśliwskich z pociskami pełnopłaszczowymi?

Nie

Tak


8. Przy polowaniu na ptactwo jeden specjalnie ułożony pies powinien przypadać na:

Dwóch myśliwych

Trzech myśliwych

Czterech myśliwych

Sześciu myśliwych


9. Polowanie w nocy może odbywać się na:

Dziki, piżmaki i drapieżniki łowieckie

Gęsi i kaczki – na zlotach i przelotach

Obie odpowiedzi są prawidłowe


10. Na polowaniu zbiorowym można załadować:

Po zakończeniu odprawy

Po zajęciu stanowiska przed pierwszym pędzeniem

Po zauważeniu zwierzyny

Po sygnale „naganka na przód”


11. Polowanie zbiorowe uważa się za rozpoczęte:

O godzinie ustalonej w harmonogramie polowań

Z chwilą przystąpienia do odprawy myśliwych

Gdy ogłosi to prowadzący polowanie

Z chwila rozpoczęcia pierwszego pędzenia


12. Polowanie zbiorowe uważa się za zakończone w momencie:

Zakończenia pędzenia ostatniego miotu

Ogłoszenia jego zakończenia przez prowadzącego polowanie

Rozłożenia pokotu i udekorowania króla polowania

Powrotu myśliwych do domów


13. Na polowaniu zbiorowym strzał kulą do zwierzyny poza miotem jest:

Dozwolony na odległość 100 m – bez względu na rodzaj przyrządów optycznych

Dozwolony na odległość 40 metrów

Taki strzał jest całkowicie zabroniony


14. Ostatnie pędzenie na polowaniu zbiorowym:

nie może zakończyć się później niż o zachodzie słońca

Nie może zakończyć się później jak godzinę po zachodzie słońca

Nie może zakończyć się później jak godzinę przed zachodem słońca


15. Na polowaniu zbiorowym można zejść ze stanowiska z załadowaną bronią:

W przypadku dochodzenia postrzałka zwierzyny grubej

W przypadku jeżeli stanowisko znajduje się na flance

W celu odcięcia zwierzynie drogi ucieczki

Niosąc pomoc osobie zaatakowanej przez zwierzynę


16. Broń rozładowana to broń z której:

Usunięto nabój z komory nabojowej i naboje z magazynka

Usunięto nabój z komory nabojowej


17. Oddanie strzału do zwierzyny płowej w miot:

może nastąpić tylko w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo i bez zgody prowadzącego

może nastąpić tylko za zgodą prowadzącego polowanie

Może nastąpić jeżeli zwierzyna jest w kotlinie

może nastąpić jeżeli naganka jest w odległości ponad 150 metrów


18. Można strzelać do ptactwa niebędącego w locie?

tylko gęsi

gęsi i czapli siwej

jarząbków, gęsi i łysek

nie można strzelać do ptactwa łownego nie będącego w locie


19. Na polowaniu indywidualnym dopuszczalne jest:

użycie tylko sztucznego światła strzelając do drapieżnika łowieckiego

użycie tylko jednego podkładacza z psem

strzelanie do zwierzyny z tak zwanej breneki na odległość 75 metrów

oddawanie strzału z pozycji siedzącej


20. Przyspiesznika w broni można użyć:

na polowaniu zbiorowym tylko za zgodą prowadzącego polowanie

tylko w przypadku broni z zamontowaną lunetą

tylko na polowaniu indywidualnym

tylko strzelając do zwierzyny grubej

Powtórz test  |  Następny test »