OK
Aktualności
AKTUALNOŚCI
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu
Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy....
Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł" w Orli zawiadamia
Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Orzeł"
Faza księżyca
Pogoda
owiedziło nas: 000272867 osób
Aktualnie gości na stronie: 2
Twoje IP: 3.92.91.54
O NAS
Koło Łowieckie "Orzeł" w Orli.

Zbiór ważniejszych wydarzeń w Kole Łowieckim "Orzeł" w Orli, jego powstanie, skład osobowy, skład Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej, dzierżawa obwodów, gospodarka łowiecka w Kole na przestrzeni lat. Zdaję sobie sprawę z tego, iż nie posiadam pełnych informacji, ale mimo to, na podstawie tych dokumentów, do których dotarłem postaram się dzieje Koła poskładać chronologicznie. Mam nadzieję, ze znajdą się koledzy zainteresowani, będący w posiadaniu dokumentów o tematyce naszego zrzeszenia, którzy pomogą nam w uzupełnieniu historii, aby dzieje naszego Koła Łowieckiego choć późno spisane nie zostały bezwzględnie i całkowicie zapomniane.

Początek zorganizowania Koła przypada na dzień 2 kwietnia 1964 roku. Jego założycielami byli Koledzy: Tamerlan Smólksi,Stanisław Malinowski oraz Adam Dowgirt

Od stycznia 1947 r. łowczym został Grzegorz Kaczyński. W tym okresie nie było jeszcze podziałów na obwody łowieckie. Umowę na polowanie zawierał łowczy z sołtysami poszczególnych wsi na okres jednego roku. Dnia 20 kwietnia Koło zostało ponownie założone przez Kol. kol.: Grzegorz Kaczyński, Mak Naum, Piotr Troc s. G, Szymon Romaniuk i Mikołaj Pietruczuk.

Koło łowieckie " Orzeł" w Orli zostało zarejestrowane 20 kwietnia 1964 roku:

Bielsk podlaski dnia 20 IV 1964 r.

Powiatowa Rada Łowiecka
w Bielsku Podlaskim

Koło Łowieckie "Orzeł" w Orli


Powiatowa Rada Łowiecka w Bielsku Podlaskim zawiadamia, że Koło Łowieckie "Orzeł" w Orli zostało zarejestrowane w Wydziale Rolnictwa I Leśnictwa Prezydium P.R.N. w Bielsku Podlaskim w myśl zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 30.XI.1959 r. w sprawie rejestracji kół łowieckich / M.P. nr. 104 poz. 562 Z chwilą rejestracji Koło nabrało osobowości prawnej.

W załączeniu I egzemplarz Statutu Koła.

Uchwała nr. V 35/85 Woj. Rady narodowej w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 1985 r. w sprawie utworzenia obwodów łowieckich. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. z 1973 r. Nr. 33 poz. 197 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje. § I. na obszarze woj. białostockiego tworzy się obwody łowieckie. § II.  traci moc zarządzenie Nr. 76/75 wojewody białostockiego z dn. 25 września 1975 r. w sprawie utworzenia obwodów łowieckich. (Dz. Urząd W.R.N. nr. 14 poz. 97)

1 października 1965 r. zawarto umowę dzierżawy pomiędzy Wydziałem Rolnictwa I Leśnictwa P.R.N. w Bielsku Podlaskim , działających na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 17.VI.1959 r. / Dz. U. Nr. 36 poz. 226 / a Kołem Łowieckim "Orzeł" W Orli, reprezentowanym przez Kol. kol. Rubaszewski Bazyl, Kaczyński Grzegorz na podstawie upoważnienia Zarządu Koła z dn. 28.IX.1965 r. obwodu łowieckiego nr. 292-A, o pow. 3380 ha. opłata roczna 1,014 zł.

Za 180 ha. terenów leśnych (średnie) po 0,30 za ha.
Za 320 ha. terenów polnych (średnie) po 0,30 za ha.

Na dzień 31.I.1966 r. Koło liczyło 13 członków Kol. kol.:

- Grzegorz Kaczyński , Piotr Kiryziuk, Mak Naum, Mateusz Moroz, Dymitr Olifieruk, Roman Ostapowicz, Władysław Parafinowicz, Mikołaj Pietruczuk, Szymon Romaniuk, Bazyli Rubaszewski, Jan Sokołowski, Piotr Troc s. G, Zalewski Tadeusz.

W skład Zarządu weszli:

- Jan Sokołowski Prezes Zarządu
- Mateusz Moroz Łowczy Koła
- Grzegorz Kaczyński  Skarbnik
- Bazyli Rubaszewski  Sekretarz