OK
Aktualności
AKTUALNOŚCI
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu
Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy....
Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł" w Orli zawiadamia
Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Orzeł"
Faza księżyca
Pogoda
owiedziło nas: 000271605 osób
Aktualnie gości na stronie: 2
Twoje IP: 3.236.143.154
Strzelectwo 2
1. Jeżeli w broni z celownikiem optycznym przestrzeliny układają się w lewo od punktu celowania, to należy:

oś lunety przesunąć w lewo

zmienić krotność lunety

siatkę celowniczą przesunąć w lewo

siatkę celowniczą przesunąć w prawo


2. Strzelający ma obowiązek sprawdzenia wzrokowo drożności przewodu luf:

po oddaniu strzału

 przed załadowaniem broni

 przed zajęciem stanowiska

 po nieodpaleniu ładunku


3. Ze stanowiska strzeleckiego na strzelnicy można zejść:

po skierowaniu luf w górę lub w dół

po zabezpieczeniu załadowanej broni

 po rozładowaniu i zamknięciu broni

 po rozładowaniu i otwarciu komory nabojowej


4. Który z rodzajów strzeleń nie jest strzelecką konkurencją myśliwską:

zając w przebiegu

dzik w przebiegu

 lis w przebiegu

 stojący rogacz


5. Które twierdzenie nie jest prawdziwe?

w konkurencjach myśliwskich na strzelnicy można używać amunicji pełno płaszczowej

rzutki na strzelnicy mają średnicę około 11 cm

długość lotu rzutki w płaszczyźnie poziomej wynosi 50-60 m

 nie wolno odwracać się na stanowisku, dopóki nie otworzy się broni


6. Do zająca w przebiegu strzela się śrutem o średnicy:

do 2,5 mm

do 3,5 mm

do 4,5 mm

 pozostawia się do decyzji strzelającego


7. Do zająca w przebiegu strzela się:

z odległości 25 m

z odległości 35 m

 z odległości 40 m

 z odległości 50 m


8. Do makiety dzika w przebiegu, strzela się:

z odległości 25 m

z odległości 40 m

 z odległości 50 m

 z odległości 100 m


9. Które z twierdzeń nie jest prawdziwe?

krąg myśliwski (skeet) na strzelnicy ma 7 stanowisk

 szybkość początkowa lotu rzutki wynosi 15-20 m/s

rzutka waży około 250 g

rzutki podawane są strzelającym nie później, niż 3 sekundy po komendzie „daj”


10. Które twierdzenie nie jest prawdziwe?

do makiety stojącego rogacza strzela się z odległości 100 m

do makiety rogacza można strzelać z wolnej ręki

do makiety rogacza można strzelać z różnych przyrządów

do wyżej wymienionych strzeleń krotność lunety nie może być większa od trzech


11. Oznaczenie amunicji kal.7x64 oznacza:

7 – przybliżoną średnicę lufy w mm, 64 – długość łuski

 7 – wagę pocisku w g, 64 – średnicę lufy w dziesiętnych mm

 7 – długość naboju, 64 – długość całkowita pocisku w mm

 7 – średnicę łuski w mm, 64 – średnicę pocisku w dziesiętnych mm


12. Które oznaczenie nie odnosi się do pocisku kulowego?

KTM

TIG

TMS

KS


13. Przy oznaczaniu kalibru amunicji, litera R oznacza:

pocisk tej amunicji jest silniejszy od pocisku tego samego kalibru

amunicja ma kryzę i przeznaczona jest do broni łamanej

płaszcz pocisku ma stożkowy ostry czubek

 amunicja przeznaczona jest do broni samopowtarzalnej


14. Które twierdzenie nie jest prawdziwe?

„Wawrzyn Strzelecki” można zdobyć tylko raz

 „Wawrzyn Strzelecki” uzyskuje się na podstawie wyników strzeleckich

 „Wawrzyn Strzelecki” dzieli się na 4 rodzaje

„Wawrzyn” jest wyróżnienie tylko dla osoby posiadającej klasę mistrzowską


15. Energia uderzenia pocisku zależy od:

masy pocisku, długości lufy, odległości

prędkości początkowej, odległości, masy pocisku i jego kształtu

kształtu pocisku i jego masy

masy pocisku, odległości i prędkości wiatru


16. Jeśli punkt przystrzelania przez lunetę ustawiono na 150 m, to:

powyżej tej odległości pocisk będzie „dołował”

powyżej tej odległości pocisk będzie „górował”

 powyżej tej odległości pocisk zawsze będzie „w punkcie” celowania


17. Elaboracja amunicji strzeleckiej to:

zespół czynności przy produkcji amunicji

 odchylenie od linii celowania z powodu wpływu warunków atmosferycznych na pocisk

zachowanie pocisku w lufie podczas strzału

 starzenie się amunicji mając wpływ na jej jakość


18. Na „balistykę celu” ma wpływ:

kaliber broni

wilgotność powietrza

prędkość wiatru

budowa pocisku


19. Największą energie posiada breneka wystrzelona z broni o kalibrze:

12/70

16/70

20/70

we wszystkich przypadkach energia jest taka sama


20. Które twierdzenie nie jest prawdziwe?

śrut w ciągu 0,1 s pokonuje odległość 30 m, a pocisk kulowy ok. 80 m

po strzale śrut o mniejszej średnicy leci dalej od śrutu grubszego

w naboju numer 3 kal.12/70 znajduje się ok. 180 śrucin

rozsiew śrutu o średnicy 2,5 mm wynosi w odległości 50 m – 5 m

Powtórz test