OK
Aktualności
AKTUALNOŚCI
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu
Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy....
Zarząd Koła Łowieckiego „Orzeł" w Orli zawiadamia
Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Orzeł"
Faza księżyca
Pogoda
owiedziło nas: 000270099 osób
Aktualnie gości na stronie: 8
Twoje IP: 3.229.117.191
Aktualne testy na myśliwego Test C

1. Posiadanie uprawnień selekcjonera zwierzyny płowej jest potrzebne do:

dokonywania odstrzału zwierzyny płowej

wykonywaniu funkcji podprowadzającego przy polowaniach zbiorowych organizowanych dla myśliwych zagranicznych

wykonywaniu polowania indywidualnego

odstrzału samców zwierzyny płowej

2. Posiadanie i/lub hodowanie hartów rasowych lub ich mieszańców przez myśliwych wymaga zgody:

zgody zarządu koła

zgody zarządu okręgowego

zgody wojewody

starosty powiatowego

3. Obwody łowieckie leśne to:

to takie, w których powierzchnia lasów stanowi 40%

to takie, w których powierzchnia lasów stanowi powyżej 40%

to takie, w których powierzchnia lasów stanowi powyżej 60%

to takie, w których powierzchnia polna stanowi poniżej 60%

4. Według ustawy obwód łowiecki powinien obejmować nie mniejszą powierzchnię niż:

2000 ha

3000 ha

4000 ha

6000 ha

5. Liczba jaj u kuropatw w największym zniesieniu stanowi:

5 do 10 jaj

zawsze 10 jaj

10 do 20 jaj

zawsze powyżej 20 jaj

6. Środowisko najczęściej zasiedlane przez bażanty to:

regiony górskie

otwarte pola z gospodarką wielko łanową

tereny bogate w remizy, cieki wodne, trzcinowiska

duże kompleksy leśne

7. Toki bażantów odbywają się:

styczeń luty

lipiec sierpień

październik listopad

marzec czerwiec

8. Pożywienie dzikiego królika stanowi:

różnorodny pokarm roślinny w ciągu całego roku

kapusta, marchew, liście buraków

różnorodny pokarm roślinny w owocami runa leśnego

różnorodny pokarm roślinny i mięsny w zależności od pory roku

9. Jenot jest gatunkiem:

aktywnym w noc i w dzień

aktywnym głównie w nocy, przysypiającym część zimy

przysypiającym część zimy

aktywnym w dzień, przysypiającym część zimy

10. Wabików do polowań używamy na:

lisy

kozły

kaczki

wszystkie odpowiedzi są poprawne

11. Po upolowaniu zająca przed oddaniem (tuszki na karawan) należy:

owinąć głowę papierem i przewiązać sznurkiem

wyszczotkować turzycę

przewiązać tylne i przednie skoki

opróżnić pęcherz przez wyciśnięcie dłonią moczu

12. Ułożenie zwierzyny na pokocie obowiązuje:

ponieważ jest odnośna uchwała walnego zgromadzenia koła

gdy zażądają tego uczestnicy polowania

tylko w przypadku doskonałych wyników polowania

po każdym polowaniu zbiorowym

13. Uroczyste zakończenie łowów:

odbywa się po każdym polowaniu

odbywa się po każdym polowaniu zbiorowym

nie może odbywać się bez tradycyjnego pokotu

może odbywać się bez pokotu jeżeli jest uchwała walnego zgromadzenia koła

14. Na polowaniu padły kuny, bażanty, lisy i zające. W jakiej kolejności należy ułożyć je od góry?

kuny, zające, bażanty, lisy

bażanty, kuny, lisy, zające

lisy, kuna, bażant, zając

lis, kuna, zając, bażant

15. Polowanie indywidualne wymaga współdziałania ze sobą:

minimum dwóch myśliwych

minimum trzech myśliwych

minimum sześciu myśliwych

myśliwy musi działać niezależnie od innych myśliwych znajdujących się w tym samym obwodzie

16. Polowanie zbiorowe jest:

kiedy minimum trzech myśliwych współpracuje ze sobą

kiedy minimum dwóch myśliwych współpracuje ze sobą

kiedy jest minimum jeden naganiacz i jeden myśliwy

kiedy liczba naganiaczy wraz z myśliwymi przekracza cztery osoby

17. Co to jest czok?

jest to zwężenie średnicy końcówki lufy

jest to rozszerzenie średnicy lufy

jest to przedłużenie lufy

jest to przedłużenie lufy broni gładkolufowej

18. Pole widzenia lunety celowniczej zależy od:

średnicy soczewki wyjściowej

od powiększenia lunety

od paralaksy

od średnicy źrenicy wyjściowej

19. Po złożeniu się i naciągnięciu przyśpiesznika myśliwy nie oddał strzału, gdyż uprzednio rozpoznana zwierzyna przesunęła się za niewielką zasłonę terenową, żeby zobaczyć zasłoniętą zwierzynę i ponownie złożyć się do strzału myśliwy musi przejść kilka metrów, w tym przypadku myśliwy:

może nie zwalniać przyśpiesznika i przesunąć się nie dalej niż 3 metry

może nie zwalniając przyśpiesznika przesunąć się nie dalej jak 5 metrów

może nie zwalniać przyśpiesznika musi jednak zabezpieczyć broń i dopiero przechodzić

należy zwolnić przyśpiesznik w sposób wykluczający możliwość przypadkowego strzału a następnie podchodzić dalej

20. Czy myśliwemu można strzelać do zwierzyny poruszającej się na wierzchołku wzniesienia?

wolno ale po uprzednim upewnieniu się, iż na wzniesieniu nie znajdują się ludzie

nie wolno na polowaniach zbiorowych

nie wolno strzelać

wolno tylko na polowaniach indywidualnych

21. Jaka maksymalna grubość śrutu może być używana podczas strzelań myśliwskich na strzelnicy?

1,5 mm

2,5 mm

3,5 mm

4 mm

22. Oddanie strzału przy niedrożnej lufie może być powodem:

strzału niecelnego

rozdęcia rozerwania lufy

niewypału

strzału o bardzo słabym zasięgu

23. Czy myśliwy może strzelać do zwierzyny z pojazdu mechanicznego?

nie może strzelać z pojazdu mechanicznego

tak jeżeli na ma na to pozwolenie od prowadzącego polowanie

tak jeżeli zostało to przegłosowane na walnym zgromadzeniu koła

nie może jeżeli nie zgłosił tego wcześniej łowczemu koła

24. Myśliwy może należeć:

do jednego koła

do dwóch kół z których jedno określa jako koło macierzyste

do dowolnej liczby kół z których jedno określa jako koło macierzyste

do dowolnej liczby kół

25. Największe szkody w gospodarce leśnej powodują:

zające

lisy

dziki

jelenie

26. W polowaniu na dziki gdy rolę naganki pełni jeden lub dwóch myśliwych posiadający psy:

bez zgody prowadzącego polowanie przysługuje im prawo strzelania lecz tylko dzików uchodzących do tyłu

bez zgody prowadzącego polowanie przysługuje im prawo strzelania nie bliżej 50 metrów

prowadzący polowanie może jednemu lub obu zezwolić na strzelenie podczas pędzenia w warunkach zapewniających bezpieczeństwo.

po zgodzie prowadzącego polowanie, jednakże nie na większą odległość niż 40 m

27. Na polowaniu zbiorowym obowiązującym z trzech podstawowych sygnałów w nagonce, które może pominąć prowadzący polowanie? Podstawowe sygnały: 1 Ruszenie naganki, 2 zakaz strzału w miot, 3 koniec pędzenia rozładuj broń:

pierwszy i drugi

drugi i trzeci

pierwszy i trzeci

trzeci

28. Kalendarz polowań ustala:

Zarząd koła

Walne zgromadzenie

Zarząd okręgowy PZŁ

Nadleśnictwo

29. Dzień patrona myśliwych św. Huberta przypada na:

25 października

3 listopada

5 listopada

co roku w różnym terminie

30. Do zwierzyny płowej zaliczamy:

dziki

wilki

zające

wszystkie jeleniowate

31. Największym zwierzęciem z rodziny jeleniowatych żyjących w Polsce jest:

jeleń

łoś

daniel

jeleń sika

32. Okres godowy u łosi to:

rykowisko

bekowisko

bukowisko

ruja

33. Stado jeleni to:

chmara

gromada

wataha

rudel

34. W języku myśliwskim nogi jelenia to:

cewki

badyle

biegi

skoki

35. Daniel jest rodzajem zwierzyny sprowadzonym do Polski z:

sprowadzonym z Ameryki Południowej

sprowadzonym z południowej Europy

sprowadzonym z Rosji

sprowadzonym z krajów skandynawskich

36. Okres godowy saren przypada na:

od połowy kwietnia do połowy sierpnia

od połowy stycznia do połowy lutego

od połowy lipca do połowy sierpnia

od połowy sierpnia do połowy września

37. Nogi dzika w języku łowieckim to:

biegi

skoki

stawki

badyle

38. Przelatek w języku łowieckim:

to wilk w drugim roku życia

to jeleń w drugim roku życia

to dzik w drugim roku życia

to zając w drugim roku życia

39. Stawki to nogi:

zająca

lisa

rysia

jenota

40. Najgroźniejsza choroba lisów to:

syngamoza

kokcydioza

wścieklizna

bruceloza

41. Masa dorosłego lisa waha się od:

od 5 do 10 kilogramów

od 1 do 2 kilogramów

od 3 do 5 kilogramów

od 10 do 12 kilogramów

42. Lis odżywia się:

wielożerny z przewagą pokarmu zwierzęcego

pokarm roślinny i zwierzęcy stanowią po 50%

głównie padliną

tylko pokarmem roślinnym

43. Kamionka to:

kuna o bardzo jasnym zabarwieniu futra

kuna żyjąca w zabudowaniach

kuna dożywiająca się głównie pokarmem roślinnym

kuna zamieszkująca wyłącznie lasy

44. Norka amerykańska najczęściej występuje na:

na otwartych polach

na zarośniętych brzegach zbiorników wodnych

w małych kompleksach leśnych o obfitym podszyciu

w małych laskach śródpolnych

45. Piżmak jest gatunkiem rodem:

rodzimym

przywiezionym do Polski z Australii

rodem z Azji, przywędrował do nas ze wschodu

rodem z Ameryki, przywędrował do nas z południa

46. Samca od samicy zająca po odstrzale rozróżniamy po:

ubarwieniu turzycy

narządach rodnych

długości skoków

masy ciała

47. Dziki królik głównie występuje głównie:

głównie na terenach wyżynnych i podgórskich płd. Polski

głównie na zachodzie kraju

w całej Polsce

głównie na wschód od Wisły

48. Jaki może być maksymalny zasięg śrutu 3,5 mm:

100 metrów

350 metrów

1000 metrów

40 metrów

49. W którym roku powstał Centralny Związek Stowarzyszeń Polskich?

1918

1920

1922

1923

50. Zgodnie z tradycja ceremoniału myśliwskiego pasowania na myśliwego dokonuje się:

z chwilą odebrania ślubowania od myśliwego

po strzeleniu pierwszej w życiu sztuki zwierzyny

po strzeleniu pierwszej w życiu sztuki zwierzyny płowej

z chwilą udziału w pierwszym polowaniuTesty PZŁ

Powtórz test  |  Następny test »